Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 6 czerwca 2019 r. spotkali się na XVI Posiedzeniu Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, w związku z zakończonymi naborami wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór 4/2019/G, 5/2019/G, 6/2019/G oraz nabór nr 7/2019/G trwał od 08 do 30 kwietnia 2019 r. i w tym czasie do biura wpłynęło łącznie 14 wniosków.

Fotorelacja