Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

ARKUSZ POMYSŁU

Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”!

W związku z budowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

Nasze Stowarzyszenie wchodzi w ostatni okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Jest to dla nas czas niezwykle intensywny.  Ogłaszamy ostatnie konkursy, rozliczamy projekty, które już otrzymały wsparcie, rozliczamy dotychczasowych beneficjentów. Jednocześnie jest to czas pracy nad nową strategią i przygotowań do nowego otwarcia praktycznej realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w kolejnych latach.

Przystępujemy do prac nad diagnozą obszaru LGD i podsumowujemy nasze dotychczasowe osiągnięcia. Weryfikujemy, w których obszarach działalność LGD była skutecznym wsparciem dla lokalnego rozwoju, sprawdzamy które formy i obszary tematyczne przyczyniły się do rozwoju lokalnych społeczności. Wszystkie te działania mają nam pomóc w przygotowaniu nowej strategii, która jeszcze lepiej odpowie na potrzeby mieszkańców z gmin obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Po latach współpracy wiemy, że Państwa udział w pracach nad nową strategią i wspólne wypracowywanie przyszłych celów i kierunków wsparcia są bardzo ważne. Wiemy, że czekają Państwo na nową strategię i widzicie w niej możliwość wsparcia rozwoju Waszych firm i organizacji.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, które – dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszy europejskich – mogą przyczynić się do rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Macie Państwo pomysł na projekt, który chcecie zrealizować? złóżcie jego propozycję  do LGD „Unia Nadwarciańska”, w razie pytań służymy pomocą.

Korzystając z załączonego Arkusza można przedstawić, co Pani/Pan chce w przyszłości zrealizować z dofinansowania unijnego, zarówno jako osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub Pani/Pana propozycja realizacji projektu dla gminy i instytucji gminnych. Zgłaszane mogą być zarówno projekty tzw. „twarde”: infrastrukturalne, jak i projekty społeczne, rozwijające potencjał ludzki.

Propozycje prosimy zgłaszać na formularzu, którego wzór przesyłamy w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie formularza na adres biura LGD Unia Nadwarciańska,

ul. Plac Szkolny 16a,

62-400 Słupca

lub na adres e-mail:

biuro@unianadwarcianska.pl.

Arkusz Pomysłu 2022