Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wyniki naboru wniosków

Cieszymy się z dużego zainteresowania !

Wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 43 483,00 zł.

Suma przewidziana na granty to 30 000,00 zł.

Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej a następnie skierowane zostały do oceny  merytorycznej. W celu wyłonienia najciekawszych projektów, złożonych w ramach Konkursu w dniach 01 oraz 05 czerwca 2020 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyły się posiedzenia Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020.

Komisja, spośród 9 złożonych wniosków, wyłoniła 7, które otrzymają dofinansowanie.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 30 000,00 zł.

Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za złożone wnioski.

LISTA RANKINGOWA WYBRANYCH WNIOSKÓW