Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Regulamin Konkursu Opowiedz 2022

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”  wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców edycji „Działaj Lokalnie” 2022 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2022

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: NASZE MIEJSCE, MAKING OFF-HISTORIA TWORZENIA PROJEKTU oraz IMPACT a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU.

Wszystkie informacje o Konkursie wraz z kartą zgłoszenia oraz regulaminem znajdują się na stronie poniżej.

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl w terminie do 15 grudnia 2022 r.  Prace należy dostarczyć na pendrive.

Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona, na szczeblu lokalnym w okresie od połowy grudnia 2022 do połowy stycznia 2023 i przesłana do etapu ogólnopolskiego.

Osoba do kontaktu:

Anita Kubicka – koordynator – 512 962 200

Link do strony z informacjami o konkursie: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/konkurs-opowiedz/

Do pobrania