Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zrealizowane projekty 2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Cel projektu Aktywizacja wszystkich członków Koła i społeczeństwa sołectwa. Spotkania stanowiły dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. Warszaty kulinarne stanowiły antidotum na nudę. W trakcie spotkań kobiety dzieliły się się swoimi pomysłami, zawierały przyjaźnie i zarażały się nawzajem swoimi pasjami. Dzięki warsztatom, zajęciom… Czytaj więcej Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Stowarzyszenie „ARTIS” – Sztuka, Nauka, Wiedza – „W Radosnej Krainie Lego i nie tylko…”

Stowarzyszenie „ARTIS” – Sztuka, Nauka, Wiedza – „W Radosnej Krainie Lego i nie tylko…”

Cel projektu Popularyzacja nowoczesnych form edukacji, rozwijanie twórczego myślenia i logicznego rozumowania; forma atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwój pasji, zainteresowań, nauki programowania, a także kształcenie badawczego sposobu myślenia, stosowanego w naukach ścisłych. Działania zrealizowane w ramach projektu W ramach projektu przeprowadzono: – Kreatywne Warsztaty LEGO-Maniaków, – Escape Room, czyli świetlica… Czytaj więcej Stowarzyszenie „ARTIS” – Sztuka, Nauka, Wiedza – „W Radosnej Krainie Lego i nie tylko…”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim – „Poszukiwania nowych dźwięków”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim – „Poszukiwania nowych dźwięków”

Cel projektu Integracja społeczna lokalnych mieszkańców, osób niepełnosprawnych z powiatu słupeckiego oraz opiekunów z różnych placówek. Naszym zamierzeniem było zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie naszego stowarzyszenia, a przede wszystkim pozytywne postrzeganie naszych podopiecznych w środowisku lokalnym. Zaproponowane przez nas działania pozwoliły… Czytaj więcej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim – „Poszukiwania nowych dźwięków”

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie – „Babcie wnuczkom dla odmiany kiszenie kapusty pokażą rytuały”

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie – „Babcie wnuczkom dla odmiany kiszenie kapusty pokażą rytuały”

Cel projektu Ukazanie nieznanych dla młodego pokolenia tajników kiszenia kapusty, gotowania bigosu oraz kwaśnicy. Poznanie tego da możliwość kultywowania tradycji wśród młodego pokolenia. i pokazanie współpracy miedzy pokoleniowej wśród mieszkańców społeczności lokalnej. Odbiorcy projektu: Grupą odbiorców były dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Ogólna liczba odbiorców to 56… Czytaj więcej Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie – „Babcie wnuczkom dla odmiany kiszenie kapusty pokażą rytuały”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowitem – „Kolorowo, wesoło i smacznie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowitem – „Kolorowo, wesoło i smacznie”

      Cel projektu Integracja mieszkańców, promowanie rozwoju osobistego, poszerzenie zainteresowań oraz nabycie wiedzy i umiejętności artystycznych. Realizacja tego projektu pozwoliła zorganizować warsztaty, podczas których mieszkańcy będą mogli się bliżej poznać, spędzić ze sobą czas , a przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Podsumowaniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie integracyjne… Czytaj więcej Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowitem – „Kolorowo, wesoło i smacznie”

Koło Gospodyń Wiejskich „Dolanianki” – „Dobre bo moje, dobre bo lokalne i naturalne”

Koło Gospodyń Wiejskich „Dolanianki” – „Dobre bo moje, dobre bo lokalne i naturalne”

Cel projektu Celem głównym projektu pt. Dobre bo moje, dobre bo lokalne i naturalne była poprawa integracji mieszkańców wsi Dolany – grupy 30 osób w okresie od lipca do października 2019 r. Naszym celem był rozwój dobra wspólnego jakim są walory lokalne a także chęć do współpracy i integracji na… Czytaj więcej Koło Gospodyń Wiejskich „Dolanianki” – „Dobre bo moje, dobre bo lokalne i naturalne”

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie – „Świetlica OSP miejscem rozwoju i rozrywki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie – „Świetlica OSP miejscem rozwoju i rozrywki”

Cel projektu Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie warsztatów mających na celu integracje i aktywizacje mieszkańców sołectwa Łomów. Chcieliśmy przekazać lokalnej społeczności podstawowe zagadnienia z obszaru technologi informatycznej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachęcić dzieci i młodzież do wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponad to chcieliśmy uczulić społeczeństwo na działania proekologiczne… Czytaj więcej Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie – „Świetlica OSP miejscem rozwoju i rozrywki”