Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Liderzy PAFW

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy program wsparcia i rozwoju Liderów działających na rzecz swojego lokalnego środowiska.

Potencjalni liderzy są wszędzie. My potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć.

Zbigniew A. Pełczyński, założyciel Szkoły Liderów

Ich model przywództwa

Od 15 lat rozwijają  model przywództwa oparty na 4 filarach- samoświadomości i wiarygodności liderskiej; umiejętności jednoczenia i angażowania ludzi do działania; wizji zmiany w środowisku i umiejętności jej wprowadzania.

Rozwój liderski

Ten Program daje rzeczywistą siłę. Ta siła ma trzy źródła – pierwsze to uświadomienie sobie własnego potencjału, drugie – spotkanie z innymi ludźmi, którzy w podobny sposób zmieniają rzeczywistość, trzecie – długofalowe wsparcie Programu.

 

Co robią?

                                                                                      

                 Kształtują                                                 Sieciują                                                    Wzmacniają

         Przez 12 miesięcy                                       Ponad 660 liderów                     Doświadczeniem 60 tutorów

    Roczny kurs liderski, na który                    Absolwentami Programu są               Tutor odbywa z liderem

składają się 4 zjazdy szkoleniowe,                     osoby z całej Polski,                         12 indywidualnych spotkań,

           to okazja do zdobycia                            które utrzymują ze sobą             podczas których opracowują plan

       wielu nowych kompetencji              relacje i podejmują wspólne działania              liderskiego rozwoju

                                                                                                                                                i pracują nad jego realizacją

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! KLIK