Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie.

Realizator programu: Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono”

probulicobono.pl