Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Harmonogram spotkań

Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, obejmującej gminy Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m.Słupca, Powidz.

*Informujemy o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb związanych z uczestnictwem w spotkaniach.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR oraz informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań   – do pobrania