Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie 19 kwietnia 2021r.

Dostosowując się do dzisiejszych trudnych warunków przeprowadziliśmy szkolenie w formie on-line dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców programu Działaj Lokalnie.
W dniu 19 kwietnia 2021 r. uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw lokalnych. 🤗
Szkolenie przeprowadziła koordynator programu

Działaj Lokalnie

– Anita Kubicka 🙂

Nie możemy się już doczekać na pierwsze #EfektyDziałajLokalnie 🤩😁