Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla Grantobiorców

Szkolenie dla Grantobiorców

Szkolenie dla Grantobiorców

W dniu 29 września 2020 r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów Nr 8/2020/G, Nr 9/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na wstępie Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Anita Kubicka, przedstawiła zebranym: kto może ubiegać się o dofinansowanie, w jakim terminie trwają nabory, na jakie przedsięwzięcia można składać wniosek, jak wygląda proces oraz czas realizacji projektów grantowych.

W kolejnym punkcie przeanalizowane zostały kryteria wyboru Grantobiorców jak i zgodność z lokalnymi kryteriami.

W ostatniej części szkolenia omówiony został sposób logowania się do generatora wniosków, wniosek wraz z załącznikami. Podkreślone zostały najważniejsze punkty i dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku.

Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o możliwości skorzystania z doradztwa przed złożeniem wniosku.