Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabory aktualne_

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lista operacji, które nie podlegały ocenie ze względu na: 1) ich niezłożenie w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 2) ich wycofaniu, 3) niezgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu… Czytaj więcej Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.… Czytaj więcej Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków