Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Rada

Rada jest jednym z organów Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, której najważniejszym zadaniem jest wybór operacji, które mają być finansowane w ramach lokalnej strategi rozwoju. W skład Rady wchodzi 10 członków, w tym przewodniczący którzy są wybierani przez Walne Zebranie Członków.

Aktualny skład Rady od dnia 31 maja 2023  r.:

Przedstawiciele sektora publicznego:

1) Cezary Przybylski – Zastępca Wójta Gminy Słupca, Gmina Wiejska Słupca- Przewodniczący Rady,

2) Michał Pyrzyk -Burmistrz Miasta Słupcy, Gmina miejska Słupca,

3) Wioletta Karpińska -sołtys sołectwa Kania, Gmina Ostrowite,

Przedstawiciele sektora gospodarczego:

1) Danuta Kujawa – przedsiębiorca, Gmina Zagórów – Wiceprzewodniczący Rady,

2) Bogumił Pietruszewski – przedsiębiorca, Gmina Powidz,

3) Leszek Łysiak – przedsiębiorca, Gmina Strzałkowo,

Przedstawiciele sektora społecznego:

1) Anna Kryszak – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kanwa” w Orchowie, Gmina Orchowo,

2) ks. Dariusz Kolski – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Lądku,

3) Wiesława Kotecka – mieszkaniec, Gmina Witkowo,

4) Julia Barciszewska – mieszkaniec, Gmina Strzałkowo

 

Skład Rady od dnia 17 kwietnia 2023  r.:

Przedstawiciele sektora publicznego:

1) Cezary Przybylski – Zastępca Wójta Gminy Słupca, Gmina Wiejska Słupca- Przewodniczący Rady,

2) Michał Pyrzyk -Burmistrz Miasta Słupcy, Gmina miejska Słupca,

3) Wioletta Karpińska -sołtys sołectwa Kania, Gmina Ostrowite,

Przedstawiciele sektora gospodarczego:

1) Danuta Kujawa – przedsiębiorca, Gmina Zagórów – Wiceprzewodniczący Rady,

2) Bogumił Pietruszewski – przedsiębiorca, Gmina Powidz,

3) Karol Łysiak – przedsiębiorca, Gmina Strzałkowo,

Przedstawiciele sektora społecznego:

1) Anna Kryszak – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kanwa” w Orchowie, Gmina Orchowo,

2) ks. Dariusz Kolski – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Lądku,

3) Wiesława Kotecka – mieszkaniec, Gmina Witkowo,

4) Julia Barciszewska – mieszkaniec, Gmina Strzałkowo

 

Skład Rady od dnia 01 grudnia 2022 r.:

1) Grażyna Kazuś – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna] – Przewodniczący Rady,

2) Artur Miętkiewicz – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

3) Michał Pyrzyk – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

4) Anna Kaźmierczak – Pietrzykowska – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Miejska Słupca,

5) Irena Jaworska – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Strzałkowo,

6) Grzegorz Grobelny – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Ostrowite,

7) Zbigniew Borowski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

8) Danuta Kujawa – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów – Wiceprzewodniczący Rady,

9) Robert Nadgrodkiewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Miejska Słupca,

10) Bogumił Pietruszewski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Powidz,

11) Dorota Wojciechowska – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Ostrowite,

12) ks. Dariusz Kolski – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Lądek,

13) Michał Wysocki – przedstawiciel mieszkańców, gmina Powidz,

14) Julia Barciszewska – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Strzałkowo,

15) Wojciech Główczyński – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Ostrowite.

 

Skład Rady od dnia  r.: do dnia 01 grudnia 2022 r.

1) Grażyna Kazuś – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna] – Przewodniczący Rady,

2) Artur Miętkiewicz – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

3) Michał Pyrzyk – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

4) Anna Kaźmierczak – Pietrzykowska – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Miejska Słupca,

5) Irena Jaworska – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Strzałkowo,

6) Grzegorz Grobelny – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Ostrowite,

7) Zbigniew Borowski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

8) Danuta Kujawa – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów – Wiceprzewodniczący Rady,

9) Robert Nadgrodkiewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Miejska Słupca,

10) Bogumił Pietruszewski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Powidz,

11) Dorota Wojciechowska – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Ostrowite,

12) ks. Dariusz Kolski – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Lądek,

13) Michał Wysocki – przedstawiciel mieszkańców, gmina Powidz,

14) Karolina Ślebioda – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Strzałkowo,

15) Wojciech Główczyński – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Ostrowite.

 

Skład Rady od dnia 29 stycznia 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.:

1) Grażyna Kazuś – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna] – Przewodniczący Rady,

2) Artur Miętkiewicz – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

3) Michał Pyrzyk – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

4) Marek Nowakowski – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Ostrowite,

5) Anna Kaźmierczak – Pietrzykowska – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Miejska Słupca,

6) Irena Jaworska – przedstawiciel sektora spolecznego, Gmina Strzałkowo,

7) Grzegorz Grobelny –
przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Ostrowite,

8) Zbigniew Borowski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

9) Danuta Kujawa – przedstwiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

10) Robert Nadgrodkiewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Miejska Słupca,

11) Bogumil Pietruszewski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Powidz,

12) Dorota Wojciechowska – przedstawiciel sektora gospodrczego, Gmina Ostrowite,

13) ks. Dariusz Kolski – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Lądek,

14) Michał Wysocki – przdstawiciel mieszkańców, gmina Powidz,

15) Karolina Ślebioda – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Strzałkowo.

 

Skład Rady od 28 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2018 r.:

1) Grażyna Kazuś – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna] – Przewodniczący Rady,

2) Artur Miętkiewicz – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

3) Michał Pyrzyk – przedstawiciel sektora publicznego [władza publiczna],

4) Marek Nowakowski – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Ostrowite,

5) Anna Kaźmierczak – Pietrzykowska – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Miejska Słupca,

6) Irena Jaworska – przedstawiciel sektora spolecznego, Gmina Strzałkowo,

7) Grzegorz Grobelny –
przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Ostrowite,

8) Zbigniew Borowski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

9) Danuta Kujawa – przedstwiciel sektora gospodarczego, Gmina Zagórów,

10) Robert Nadgrodkiewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Miejska Słupca,

11) Bogumil Pietruszewski – przedstawiciel sektora gospodarczego, Gmina Powidz,

12) Dorota Wojciechowska – przedstawiciel sektora gospodrczego, Gmina Ostrowite,

13) ks. Dariusz Kolski – przedstawiciel sektora społecznego, Gmina Lądek,

14) Michał Wysocki – przdstawiciel mieszkańców, gmina Powidz,

15) Iwona Kasprzyk – przedstawiciel mieszkańców, Gmina Strzałkowo.