Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Równać szanse

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

rownacszanse.pl