Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie Umów / Informacje o projektach

Organizacje, które złożyły wnioski w ramach Programu Działaj Lokalnie, i które zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową , w dniu 10 czerwca 2020 r. podpisały umowę na realizację swoich pomysłów !!!!

W tegorocznej edycji będą realizowane następujące projekty:

Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie
Wysokość dotacji: 6 000,00 zł
Tytuł: „Zielona klasa w przyszkolnym sadzie”

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnych konsekwencji w lokalnej społeczności, poprzez utworzenie „zielonej klasy” i organizację zajęć przyrodniczo-ekologicznych. Projekt zakłada utworzenie i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą, co umożliwi prowadzenie zajęć, warsztatów oraz spotkań na świeżym powietrzu. Zostaną przeprowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne podczas których młodzież pod okiem sadownika/opiekuna dokona siewu trawy, sadzenia drzew i innych roślin oraz przeprowadzi bieżące zabiegi pielęgnacyjne

Stowarzyszenie Warto Pomagać
Wysokość dotacji: 6 000,00 zł
Tytuł: „Razem Aktywnie – dla wspólnego dobra.”

Projekt ma za zadanie zminimalizować negatywne skutki epidemii, która dotknęła grupę szczególnie pokrzywdzoną przez los dzieci obecnie mieszkające w Ośrodku w Lądku oraz seniorów. Działania projektowe obejmują wyposażenie placu przy Ośrodku w Lądku w celu przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i przyrodniczych. Założona zostanie grupa internetowa „Razem aktywnie” dla dzieci z Ośrodka i terenu z gminy. Na grupie będzie można dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wymieniać informacje z ogrodnikiem, seniorami, dietetykiem, psychologiem, pedagogami z Ośrodka.  Przy ogrodzie stworzony zostanie hotel dla owadów oraz poidełka dla ptaków. Prowadzone będą dzienniczki obserwacji i zielniki. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie Piknik „Plener pełen zdrowia” na którym zaprezentowane zostaną osiągnięcia uczestników.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim 
Wysokość dotacji: 5 475,00 zł
Tytuł: „CHROŃMY SIĘ PRZED WIRUSEM”

Celem projektu jest zapobieganie pojawienia się ognisk zapalnych, które skutkują znacznym wzrostem zachorowań wśród społeczności lokalnej. Organizacja nie chce aby podopieczni nieświadomie przyczynili się do wzrostu zachorowań w powiecie. Projekt pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i higienę pobytu w placówce. Zakupiona zostanie stacja dezynfekująca, termometry i  środki ochrony. W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby niepełnosprawne, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność  dbania o higienę i profilaktykę zdrowotną dlatego podopiecznych PSONI zostaną przeszkoleni z możliwości zakażeń i sposobu ochrony (np. bezpieczne zakupy w sklepie),  jak rozpoznać pierwsze symptomy COVID-19,  jak prawidłowo  dezynfekować dłonie. W placówce umieszczone zostaną ulotki informujące jak dbać i przestrzegać zasad.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”
Wysokość dotacji: 2 951,00 zł
Tytuł: „Dobre emocje na trudny czas czyli oswoję strach zapewniam Was”

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy, gdzie dzieci pod opieką nauczycieli – specjalistów będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach arteterapii „To JA.To moje emocje” oraz biblioterapii „Uczucia na TAK” .  Rodzice otrzymają niezbędne wsparcie od nauczycieli specjalistów w zakresie kontynuowania i wykorzystania metod arteterapeutycznych i z zakresu biblioterapii do indywidualnej pracy z dzieckiem – w formie broszury jako materiału poglądowego oraz konsultacji indywidualnych. Głównym celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu higieny osobistej;  a także wzrost świadomości i  umiejętności społecznych w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci zwłaszcza w sytuacjach trudnych – kryzysu wywołanego Covid -19 – chorobą koronawirusową. Odbywać będą się również warsztaty dla dzieci ” Mydlane zabawy”. Dla dzieci w przedszkolu będą aranżowane sytuacje edukacyjne pod hasłem „Czyściochowy krąg”, konsultacje  dla rodziców „Twój problem jest naszym problemem” – wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów w sferze emocjonalnej dzieci, ale też rodzin. Przekazane zostaną materiały edukacyjne w formie ulotki dla rodziców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach
Wysokość dotacji: 3 439,00 zł
Tytuł: „Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa w lokalnej społeczności”

Projekt będzie odpowiadał potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wsi  Piotrowice poprzez zapobieganie ryzyka zakażenia się koronawirusem. Dzięki pozyskanym środkom zakupiony zostanie opryskiwacz spalinowy, którym będą dezynfekować za pomocą specjalnego płynu miejsca publiczne oraz obiekty i przedmioty użytkowane przez mieszkańców(drzwi od sklepów, ławki, wiaty, altany, elementy boiska, place zabaw). Prowadzone będą również prace dezynfekcyjne w placówkach oświatowych, które znajdują się na terenie działań.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kani
Wysokość dotacji: 2 855 zł
Tytuł: „Oswoić wirusa”

Celem głównym projektu jest przybliżenie tematyki zagrożenia epidemicznego poprzez gry i zabawy , oraz stworzenie strefy wypoczynku dla tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać daleko, a chcieliby spędzić trochę czasu w ciszy i spokoju oraz w wąskim gronie znajomych. Przy okazji mieszkańcy zapoznają się z fachowymi poradami i zaleceniami środowisk medycznych. Projekt  przewiduje opracowanie gry planszowej o koronawirusie , zorganizowanie gier na świeżym powietrzu. Mieszkańcy oswoją się z zagrożeniami epidemicznymi oraz zyskają wiedzę o zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się wirusa w formie lekkiej i zapadającej w pamięć. Kącik wypoczynkowy pozwoli na spotykanie się w niewielkich grupach rodziny lub znajomych da możliwość wyjścia z domu  bez narażenia się na niebezpieczeństwo zetknięcia z osobą chorą lub nosicielem wirusa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu
Wysokość dotacji: 3 280,00 zł
Tytuł: „Z ekologią na TY”

Głównym celem projektu jest aktywizacja mam i dzieci z Koła oraz społeczeństwa sołectwa. Spotkania będą stanowić  formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej,  domowej oraz odrabiania lekcji przez uczniów w formie zdalnej. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu warsztatów ekologicznych. Zaplanowane jest spotkanie integracyjne oraz podsumowujące projekt.  Projekt będzie stanowić pewnego rodzaju odskocznię  i oderwanie się od zajęć szkolnych. Podczas warsztatów wykonana zostanie obok OSP zielona aleja. Podczas podsumowania każdy z uczestników otrzyma ekologiczną torbę uszytą prze naszą zaprzyjaźnioną wolontariuszkę.

Zwycięzcą jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji ! Czekamy z niecierpliwością na pierwsze #efektydziałajlokalnie

Film z podpisania Umów

Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”