Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

STYPENDIA IM. LANE’A KIRKLANDA

Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.

Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji

kirkland.edu.pl