Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla wybranych grantobiorców

W dniu 16 czerwca 2020 r. w biurze Stowarzyszenia przeprowadziliśmy szkolenie w formie on-line , w którym wzięły udział organizację, które podpisały umowę na realizację swoich projektów w ramach programu Działaj Lokalnie 2020.

Podczas szkolenia, koordynator programu – Anita Kubicka, omówiła szczegółowo umowę oraz przekazała niezbędne informację na temat realizacji. Odpowiedziała na nurtujące pytania grantobiorców po czym poinformowała, że na każdym etapie realizacji mogą oni zwrócić się do biura z prośbą o pomoc bądź poradę.