Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Aktualności

Podpisanie umowy przez Gminę Lądek

Podpisanie umowy przez Gminę Lądek

Gmina Lądek podpisała umowę na zadanie pt. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ląd oraz Ciążeń, gmina Lądek”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach Naboru Nr 11/2018, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia… Czytaj więcej Podpisanie umowy przez Gminę Lądek

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Dnia 10 października 2018 roku w restauracji „Jabłona” w Powidzu odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Udział w spotkaniu zaszczyciło swoją obecnością 33 członków i… Czytaj więcej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Gmina Zagórów poszukuje SuperW! Zostań bohaterem w swojej gminie- zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki! Co zyskasz? Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projektowa Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu. Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność. Sieć… Czytaj więcej Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

W biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 04 października 2018 r. odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne… Czytaj więcej Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Delegacja z Mołdawii

Delegacja z Mołdawii

Na prośbę Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Krzysztofa Grabowskiego, w dniach 27-28.09.2018 r. gościła u nas delegacja z Mołdawii. Celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. Członkowie delegacji zapoznali się z projektami realizowanymi za pośrednictwem naszej LGD, w tym infrastrukturalnymi oraz w zakresie turystyki na… Czytaj więcej Delegacja z Mołdawii

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.… Czytaj więcej Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne