Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Aktualności

Nagroda za największą aktywność mieszkańców w procesie tworzenia nowej strategii rozwoju lokalnego przekazana! W dniu 1 grudnia 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia wręczył BON towarowy o wartości 1 000 zł. gminie, która wypełniła i przesłała najwięcej ANKIET dotyczących mocnych i słabych stron obszaru LGD. (Wyniki ankiet służą do wypracowania zagadnień, na… Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

W dniu 1 grudnia 2022 roku w sali Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Uchwały podjęte podczas tego… Czytaj więcej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

W ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 1 grudnia 2022r. przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy OMIKRON – Pana Mariusza Wachowicza zogniskowany wywiad grupowy. W wywiadzie uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura. Wnioski płynące z ewaluacji wdrażania LSR w latach 2014-2020 wykorzystamy przy… Czytaj więcej Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

Projekt pt. Puk puk. Dzień dobry. Zapraszamy po zdrowie.

Projekt pt. Puk puk. Dzień dobry. Zapraszamy po zdrowie.

Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania! Wczoraj uczestniczyliśmy razem z mieszkańcami Mielżyna w treningu nordic walking prowadzonym przez certyfikowanego instruktora. Dzięki porządnej rozgrzewce mroźne powietrze nie było przeszkodą. Na poprzednich potkaniach przekazywane były informacje dotyczące bezpieczeństwa poruszania się w przestrzeni publicznej w czasie spacerów nordic walking, odbyło się… Czytaj więcej Projekt pt. Puk puk. Dzień dobry. Zapraszamy po zdrowie.

Projekt „EKO – Ognisko” – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Projekt „EKO – Ognisko” – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” Tytuł projektu: EKO-Ognisko Wczoraj (tj. 15.11. br) spotkaliśmy się z uczestnikami kreatywnych EKO zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Zagórów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Przeprowadzone liczne zajęcia terenowe, wykłady o klimacie, ochronie środowiska, a także o różnorodności biologicznej w formie nauki połączonej z dobrą zabawą… Czytaj więcej Projekt „EKO – Ognisko” – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Na wzgórzu motyli z ekologią za pan brat – KGW Dolanianki

Na wzgórzu motyli z ekologią za pan brat – KGW Dolanianki

Ekologicznie o motylach na Wzgórzu motyli W ramach projektu ,, Na wzgórzu motyli z ekologią za pan brat” w dniu 12 listopada w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolanach odbyło się spotkanie edukacyjno-szkoleniowe. KGW Dolanianki gościło p. Agnieszkę Kaźmierską przedstawiciela Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Pani Agnieszka przekazała podczas prezentacji… Czytaj więcej Na wzgórzu motyli z ekologią za pan brat – KGW Dolanianki

,,Wiem co jem” – Stowarzyszenie Kobiet „Razem”

,,Wiem co jem” – Stowarzyszenie Kobiet „Razem”

Stowarzyszenie Kobiet ,,Razem”z Kornat przeprowadziło w dniu 12 listopada 2022 r. w ramach projektu ,,Wiem co jem” spotkanie z dietetykiem p.Sylwią Burzyńską. Niezwykle smakowite owoce współpracy znalazł się na stołach: – pyszne koktajle na bazie zdrowych produktów; – ciasteczka owsiane z owocami Na spotkaniu Panie pozyskały cenną wiedzę jak się… Czytaj więcej ,,Wiem co jem” – Stowarzyszenie Kobiet „Razem”

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

W dniu 07 listopada 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 18/2022, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne… Czytaj więcej Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą