Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Słupca, 15 stycznia 2018 r. Znak sprawy: L 09-01/2018   Z A W I A D O M I E N I E O WALNYM  ZEBRANIU  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIA NADWARCIAŃSKA”   Szanowna Pani/Szanowny Panie             Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, zgodnie z § 20 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków na… Czytaj więcej Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Miła wizyta przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Miła wizyta przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

W związku z zakwalifikowaniem się naszego stowarzyszenia do drugiego etapu na Afiliowane Ośrodki  programu Działaj Lokalnie w dniu 19 grudnia br. gościliśmy przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy. Przemiłym gościom zaprezentowaliśmy prezentację o doświadczeniach i przedmiocie działalności naszego stowarzyszenia. Na decyzję komisji czy zostaniemy Afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie… Czytaj więcej Miła wizyta przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W związku z zakończonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w  dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze LGD odbyło się… Czytaj więcej X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

W dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla Członków Rady oraz Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, którego tematem były „Przedsięwzięcia wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko”. W pierwszej kolejności Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia przywitała wszystkich zebranych, po czym Pan Adam Michalczyk… Czytaj więcej Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Uwaga Wnioskodawcy !

Uwaga Wnioskodawcy !

W dniu 01.12.2017 r. na stronie ARiMR zostały zamieszczone ZAKTUALIZOWANE Instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2: * w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, * z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. LINK

Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny

      W dniach 6-10 listopada pracownik Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wziął udział w wyjeździe studyjnym do gminy Amtsberg, leżącej w kraju związkowym Saksonia w Niemczech. Wyjazd odbył się z inicjatywy Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. W wyjeździe w sumie udział wzięło 19 przedstawicieli… Czytaj więcej Wyjazd studyjny

Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione – bardziej funkcjonalne – elektroniczne wersje formularzy wniosków.  Wprowadzone zostały techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie informujemy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. Poprawione formularze… Czytaj więcej Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy