Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Aktualności

Bezpłatne szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych zmian od 1 stycznia 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i doradztwie jest wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 15 marca 2018 i przesłanie na adres: agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl W załączniku: Formularz zgłoszeniowy Program szkolenia W przypadku pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Dixa tel 691 016 104  

Umowy o powierzenie grantów podpisane !

Umowy o powierzenie grantów podpisane !

W biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 09 marca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów. Zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowane zostaną następujące zadania: 1. Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Mikołaja w Lądku: „Prace konserwatorsko – restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja w Lądku” – FOTORELACJA, … Czytaj więcej Umowy o powierzenie grantów podpisane !

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej podczas której… Czytaj więcej Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 11/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni – nabór wniosków

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 10/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni – nabór wniosków

Kolejny Nasz sukces!

Kolejny Nasz sukces!

W budynku Zarządu Województwa Wielkopolskiego miało miejsce podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy. W dniu 26 lutego 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach której Stowarzyszenie otrzymało wsparcie na realizację operacji pn.: Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie” Unia Nadwarciańska”,… Czytaj więcej Kolejny Nasz sukces!

Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie

W dniach 22-23 lutego przedstawicielki naszego stowarzyszenia wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Szkolenie skierowane było do Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw pn. Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki. Zdobytą cenną wiedzę wykorzystamy na rzecz rozwoju naszej organizacji i lokalnej społeczności. FOTORELACJA