Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Aktualności

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

Szanowny Beneficjencie ! Przypominamy, że w celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, Beneficjenci, przeprowadzający zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (netto), a jednocześnie jest wyższa od kwoty 20 000 zł (netto), zobowiązani są do przestrzegania trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań… Czytaj więcej Informacja dla Beneficjentów

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”… Czytaj więcej Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r.… Czytaj więcej Zapraszamy na szkolenie !

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia… Czytaj więcej OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia… Czytaj więcej OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia… Czytaj więcej OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

Targi „Smaki Regionów” w Poznaniu

Targi „Smaki Regionów” w Poznaniu

        W dniu 25 września 2017 r. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarciańska”, wzięli udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu.       Targi były okazją do spotkania z Prezesem Stowarzyszenia Pro Cooperare Regionala NGO z Mołdawii Mihailov Sergiu. Wymieniliśmy doświadczenia i przedstawiliśmy profil działalności naszej organizacji.… Czytaj więcej Targi „Smaki Regionów” w Poznaniu