Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Wyjazd studyjny do Karpacza

Wyjazd studyjny do Karpacza

Pracownik biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniach 18-19 września 2018 r. wziął udział w realizowanej przez Wielkopolską Sieć LGD operacji pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i… Czytaj więcej Wyjazd studyjny do Karpacza

Powstanie Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Powstanie Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w osobach Grzegorz Cieślewicz – Prezes, Aleksandra Wysokowska – Skarbnik, w dniu 14 września 2018 r. podpisali Umowę o przyznaniu pomocy na operację zatytułowaną „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego”, wysokość dofinansowania 500 tys. zł. Gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji zadania! Fotorelacja

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania w dniu 16 września 2018 r., w biurze naszego Stowarzyszenia podpisali umowę, której przedmiotem jest: zakup i montaż wiat przystankowo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, transportem, montażem i malowaniem. W skład inwestycji wchodzą: 44 wiaty przystankowo – rowerowe wyposażone w stół i dwie ławy… Czytaj więcej Podpisanie kolejnej umowy w ramach projektu współpracy