Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Zmiana terminów naborów  wniosków o przyznanie pomocy

Zmiana terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z odpowiedzią Samorządu Województwa Wielkopolskiego na pismo z prośbą o wyrażenie zgodny na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia: 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” [Ogłoszenie… Czytaj więcej Zmiana terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”dokonali analizy obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji  do finansowania pod kątem adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru. Na podstawie dokonanej analizy oraz po zapoznaniu się z opinią różnych środowisk lokalnych na temat stosowanych kryteriów wyboru… Czytaj więcej Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia w dniu 07 września br. zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy [ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, 6/2017, 7/2017], tj. od 30.10.2017 r. do 17.11.2017 r. Powyższa zmiana… Czytaj więcej Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Aktualizacja harmonogramu !

Aktualizacja harmonogramu !

Szanowni Państwo, informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zatwierdził zmianę harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniżej link do aktualnego harmonogramu: http://unianadwarcianska.pl/wp-content/uploads/2016/08/Harmonogram-1.pdf  

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi

Uprzejmie informujemy, że 9 września 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem… Czytaj więcej Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi

Księga wizualizacji

Księga wizualizacji

Informujemy, że od dnia 01 września 2017 r. obowiązuje Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy  

Dożynki Powiatowe 2017

Dożynki Powiatowe 2017

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się na placu targowiska miejskiego w Słupcy w niedzielę, 03 września. Podczas wydarzenia można było odwiedzić stoisko naszego Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. FOTORELACJA