Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W związku z zakończonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w  dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze LGD odbyło się… Czytaj więcej X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

W dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla Członków Rady oraz Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, którego tematem były „Przedsięwzięcia wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko”. W pierwszej kolejności Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia przywitała wszystkich zebranych, po czym Pan Adam Michalczyk… Czytaj więcej Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Uwaga Wnioskodawcy !

Uwaga Wnioskodawcy !

W dniu 01.12.2017 r. na stronie ARiMR zostały zamieszczone ZAKTUALIZOWANE Instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2: * w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, * z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. LINK

Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny

      W dniach 6-10 listopada pracownik Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wziął udział w wyjeździe studyjnym do gminy Amtsberg, leżącej w kraju związkowym Saksonia w Niemczech. Wyjazd odbył się z inicjatywy Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. W wyjeździe w sumie udział wzięło 19 przedstawicieli… Czytaj więcej Wyjazd studyjny

Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione – bardziej funkcjonalne – elektroniczne wersje formularzy wniosków.  Wprowadzone zostały techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie informujemy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. Poprawione formularze… Czytaj więcej Uwaga ! Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Unia Nadwarciańska w II etapie na Afiliowane Ośrodki Programu Działaj Lokalnie

Unia Nadwarciańska w II etapie na Afiliowane Ośrodki Programu Działaj Lokalnie

W dniu 7 listopada Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przesłała nam oficjalną informację o wyborze kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Komisja wybrała na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. 4 organizacje z terenu całej Polski, które przedstawiły najlepsze propozycje działań lokalnych. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zakwalifikowało się do udziału… Czytaj więcej Unia Nadwarciańska w II etapie na Afiliowane Ośrodki Programu Działaj Lokalnie

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

            Dnia 02 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30.         W pierwszej części spotkania przyjęto zmiany… Czytaj więcej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu

Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu

W dniu 31 października 2017 r. pracownicy biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” przeszli szkolenie z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność S-UN.  Kolejno omówione zostały: Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj więcej Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu