Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Szkolenie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Szkolenie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

W dniu 20 lutego 2018  r. o godzinie 10.00 w sali herbowej w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 9/2018, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego… Czytaj więcej Szkolenie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 19 lutego 2018  r. o godzinie 10.00 w sali herbowej w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 8/2018, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego… Czytaj więcej Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dotacja na Festiwal w Lądzie

Dotacja na Festiwal w Lądzie

W dniu 15 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 4924/2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na realizację XIV Ogólnopolskiego… Czytaj więcej Dotacja na Festiwal w Lądzie

Spotkanie informacyjne w gminie Lądek

Spotkanie informacyjne w gminie Lądek

Na zaproszenie Wójta Gminy Lądek Pana Artur Miętkiewicza, nasze stowarzyszenie uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości i potrzeb służących rozwojowi działalności gospodarczej na terenie gminy Lądek. Podczas spotkania Pani Iwona Suszka – wiceprezes, przedstawiła informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonych naborów wniosków o przyznanie pomocy na … Czytaj więcej Spotkanie informacyjne w gminie Lądek

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.… Czytaj więcej Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

W dniu 8 lutego 2018 r. auli Zespołu szkół Muzycznych w Słupcy odbyło się Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego. Głównym organizatorem forum była Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy i Urzędem Miasta w Słupcy. Na spotkanie przybyli licznie sołtysi, rolnicy oraz włodarze gmin.… Czytaj więcej Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

Zgłoś się do XIV edycji Programu Liderzy PAFW!

Zgłoś się do XIV edycji Programu Liderzy PAFW!

  Jeśli posiadasz min. 3 lata doświadczenia w działalności na rzecz określonego środowiska, a w szczególności jeśli realizowałeś/aś projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – zgłoś swój udziału w wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym Programie, dzięki któremu Twoja działalność społeczna zyska nowy wymiar i energię. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Szkoła Liderów do 7… Czytaj więcej Zgłoś się do XIV edycji Programu Liderzy PAFW!