Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Pytania i odpowiedzi z ARiMR

Pytania i odpowiedzi z ARiMR

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zachęcamy do zapoznania się!  

Konferencja „Podejście LEADER w Polsce”

Konferencja „Podejście LEADER w Polsce”

W dniach 1 i 2 grudnia br. w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja pt. „Podejście LEADER w Polsce”. Na konferencji poruszono takie tematy jak: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla Obszarów Wiejskich. Marka terytorialna szansą rozwoju turystyki wiejskiej. Podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w latach 2007-2013 w kontekście zadań…

Generator Wniosków o przyznanie pomocy 19.2

Generator Wniosków o przyznanie pomocy 19.2

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej linki dla: Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz Operacji…

Powiat Słupecki odwiedziła delegacja z Mołdawii

Powiat Słupecki odwiedziła delegacja z Mołdawii

W dniu 22 listopada br. Powiat Słupecki odwiedziła trzyosobowa delegacja  przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego Północ z Mołdawii w asyście przedstawiciela Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pierwszym punktem wizyty było biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, gdzie Zarząd Stowarzyszenia przedstawił prezentację oraz filmy obrazujące działalność jaką prowadzi. Podczas prezentacji…

Walne Zebranie Członków 10.11.2016r.

Walne Zebranie Członków 10.11.2016r.

W dniu 10 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 15:30. Uchwały podjęte podczas tego zebrania są prawomocne…

Kultura dla seniorów ze Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska”

Kultura dla seniorów ze Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pdjęło również działanie skierowane do seniorów powiatu Słupeckiego. W dniu 30 października 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia zrealizował projekt „Aktywny senior w Powiecie Słupeckim”. Projekt jest dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach działania na rzecz wspierania osób starszych. Na ten cel otrzymaliśmy 4 150, 00 zł. W ramach…

Kolejne szkolenie dla osób składających wnioski w naborze Nr 1/2016

Kolejne szkolenie dla osób składających wnioski w naborze Nr 1/2016

W dniu 10 października 2016 r. odbyło szkolenie skierowane do osób zamierzających składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z ogłoszonym naborem Nr 1/2016. Wyznaczono drugi termin szkolenia…