Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do…

Ważne dla Wnioskodawców !

Przypominamy, że osoby/podmioty, które chcą wnioskować o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 muszą posiadać numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r.…

Narzędzie pomocnicze do wypełniania biznesplanu

Narzędzie pomocnicze do wypełniania biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia: http://www.arimr.gov.pl/…/Dzialanie_1…/2017/BP_premie_a.xlsx Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel…

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy…

ARiMR rozważa zablokowanie generatora wniosków

ARiMR rozważa zablokowanie generatora wniosków

W związku z przekazywanymi do ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność („inne” i „premie”) w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów. Informacja o…

Spotkanie z Włodarzami gmin

Spotkanie z Włodarzami gmin

Z początkiem nowego roku Zarząd Stowarzyszenia skierował zaproszenie do Włodarzy gmin należących do Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarciańska”, do wzięcia udziału w corocznym spotkaniu. W dniu 10 stycznia 2017r. o godzinie 10:00 w biurze Stowarzyszenia odbyło się zebranie, w którym udział wzięli: Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, Burmistrz Gminy Zagórów Wiesław Radniecki,…