Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Monitoring ODL

Monitoring ODL

W dniu 23 lipca odbyło się spotkanie monitorujące Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pełniącego rolę Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL). Pan Paweł Zań (koordynator programu „Działaj Lokalnie”) zapoznał się z dokumentacją merytoryczną z lat 2018-2019. Sprawdził zobowiązania merytoryczne zapisane w umowie, które ODL powinien wypełniać. Prowadził rozmowę wokół wybranych tematów, udzielał porad na… Czytaj więcej Monitoring ODL

Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

W dniu 17 czerwca 2019 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie, w którym wzięły udział organizację realizujące program Działaj Lokalnie. Podczas szkolenia, koordynator programu – Anita Kubicka, omówiła szczegółowo umowę oraz przekazała niezbędne informację na temat realizacji. Odpowiedziała na nurtujące pytania grantobiorców po czym poinformowała, że na każdym etapie… Czytaj więcej Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Organizacje, które złożyły wnioski w ramach Programu Działaj Lokalnie, i które zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową , w dniu 17 czerwca 2019 r. podpisały umowę na realizację swoich pomysłów. W ramach konkursu, można było wnioskować o dofinansowanie w kwocie do 3 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców… Czytaj więcej Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

W dniach 7 oraz 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyły się posiedzenia Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. Komisja, spośród 12 złożonych wniosków, wyłoniła 7, które otrzymają dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji to 16 821,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!… Czytaj więcej Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 6 czerwca 2019 r. spotkali się na XVI Posiedzeniu Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, w związku z zakończonymi naborami wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii… Czytaj więcej XVI Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Nabór w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019 został zakończony ! Cieszymy się z dużego zainteresowania ! 🙂 Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 35 282,18 zł. Suma przewidziana na granty to 16 000,00 zł. Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej a następnie skierowane będą do oceny  merytorycznej. W celu wyłonienia najciekawszych… Czytaj więcej Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”

Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”

W dniu 07.05.2019 r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla osób zainteresowanych Programem „Działaj Lokalnie”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw lokalnych. Koordynator Programu – Pani Anita Kubicka szczegółowo omówiła warunki ubiegania… Czytaj więcej Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”