Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Kraków 26-28 października 2017 r.

Kraków 26-28 października 2017 r.

      W dniach od 26 do 28 października br. Członkowie Rady oraz pracownicy biura SUN uczestniczyli w 3 dniowej wycieczce podczas, której zwiedzili Kraków i okolice. Program wyprawy obejmował min. pierwszego dnia: zwiedzanie Bazyliki w Wadowicach, Muzeum Jana Pawła II, wizytę w Kalwarii Zebrzydowskiej; drugiego dnia zwiedzanie Krakowa: Wawel-Katedra, Groby,… Czytaj więcej Kraków 26-28 października 2017 r.

Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

      W dniu 23 października 2017  r. o godzinie 10.00 w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017, w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem… Czytaj więcej Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 października 2017 r. obowiązują zmienione wzory dokumentów: formularze wniosków o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich… Czytaj więcej Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

Szanowny Beneficjencie ! Przypominamy, że w celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, Beneficjenci, przeprowadzający zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (netto), a jednocześnie jest wyższa od kwoty 20 000 zł (netto), zobowiązani są do przestrzegania trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań… Czytaj więcej Informacja dla Beneficjentów

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”… Czytaj więcej Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r.… Czytaj więcej Zapraszamy na szkolenie !