Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Podpisanie umowy przez Gminę Lądek

Podpisanie umowy przez Gminę Lądek

Dzięki środkom pozyskanym na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” Gmina Lądek podpisała umowę na zadanie pt.: „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ląd oraz Ciążeń, gmina Lądek”. Kwota dofinansowania 190 890 zł. Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji  

Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 09 listopada 2018 r. spotkali się na XIV Posiedzeniu, w związku z pismem, które wpłynęło do biura Stowarzyszenia, dotyczącego planowanej zmiany zakresu rzeczowego operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW… Czytaj więcej Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Dnia 10 października 2018 roku w restauracji „Jabłona” w Powidzu odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Udział w spotkaniu zaszczyciło swoją obecnością 33 członków i… Czytaj więcej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Gmina Zagórów poszukuje SuperW! Zostań bohaterem w swojej gminie- zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki! Co zyskasz? Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projektowa Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu. Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność. Sieć… Czytaj więcej Rekrutacja na wolontariusza Szlachetnej Paczki -SuperW

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

W biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 04 października 2018 r. odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2018, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne… Czytaj więcej Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Delegacja z Mołdawii

Delegacja z Mołdawii

Na prośbę Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Krzysztofa Grabowskiego, w dniach 27-28.09.2018 r. gościła u nas delegacja z Mołdawii. Celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. Członkowie delegacji zapoznali się z projektami realizowanymi za pośrednictwem naszej LGD, w tym infrastrukturalnymi oraz w zakresie turystyki na… Czytaj więcej Delegacja z Mołdawii

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.… Czytaj więcej Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne