Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2019

Konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2019

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 w terminie: 1.05.2019 – 31.05.2019 W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie… Czytaj więcej Konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2019

Szkolenie dla Grantobiorców

Szkolenie dla Grantobiorców

W dniu 8 kwietnia 2019  r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów Nr 4/2019/G, Nr 5/2019/G, Nr 6/2019/G oraz Nr 7/2019/G  w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów… Czytaj więcej Szkolenie dla Grantobiorców

GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych

GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych

Nabór Nr 4/2019/G – 1.2 LSR tj.: Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN – GENERATOR WNIOSKU   Nabór Nr 5/2019/G – 3.1 LSR tj.: Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru – GENERATOR WNIOSKU   Nabór Nr 6/2019/G – 3.2 LSR… Czytaj więcej GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych