Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

W dniu 30 maja 2017  r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G, Nr 2/2017/G oraz Nr 3/2017/G, w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na… Czytaj więcej Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

OGŁOSZENIE Nr 3/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 3/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 3/2017/G Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w… Czytaj więcej OGŁOSZENIE Nr 3/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w… Czytaj więcej OGŁOSZENIE Nr 2/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 1/2017/G  naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 1/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 1/2017/G Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w… Czytaj więcej OGŁOSZENIE Nr 1/2017/G naboru wniosków o powierzenie grantów

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów

W dniu 10 maja 2017 r. w związku z wniesionymi protestami  do naboru wniosków o udzielenie wsparcia Nr 4/2017 o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia… Czytaj więcej Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów

Wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych 1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych… Czytaj więcej Wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Za nami „Smaki Regionu – owoce na słodko”…

Za nami „Smaki Regionu – owoce na słodko”…

W środę 03 maja br. na XVII „Spotkaniach z Folklorem” w Słupcy miała miejsce kolejna edycja konkursu „Smaki Regionu” – tym razem dedykowana ciastom i deserom – organizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. Czternastu uczestników: Koło Aktywnych Pań w Woli Koszuckiej, Gospodarstwo Agroturystyczne „Hacjenda” Ewa Chlebowska, Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebnie,… Czytaj więcej Za nami „Smaki Regionu – owoce na słodko”…