Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...
Obszar działania Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska"
Kondolencje

Kondolencje

„,Można odejść na zawsze, by stale być blisko ” ks. Jan Twardowski Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Marka Nowakowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite, wieloletniego radnego, Wiceprzewodniczącego Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, społecznika. W imieniu zarządu Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim.  Wiceprezes                                   Prezes… Czytaj więcej Kondolencje

Informacja

Szanowni Garntobiorcy, przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność w terminach określonych w umowie. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem wypełnia się poprzez generator wniosków, dostępny odpowiednio na stronach: Nabór Nr 1/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW Nabór Nr 2/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW Nabór Nr 3/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Zebranie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad, a… Czytaj więcej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów… Czytaj więcej Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych… Czytaj więcej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą… Czytaj więcej Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR… Czytaj więcej Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z… Czytaj więcej Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2018