Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Działaj lokalnie

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

„Planowanie projektu FIO” – pod taką nazwą w dniu 27 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie w biurze Stowarzyszenia, które było prowadzone przez Pana Artura Rajkowskiego oraz Panią Paulinę Kremer – członków Zarządu Fundacji Pokolenia. Podczas szkolenia zostały omówione wytyczne do Programu FIO, priorytety i obszar działania; wymogi formalne i… Czytaj więcej Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !

Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !

Celem projektu pt. „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” było upowszechnianie prawidłowych zachowań i nabycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty czynności życiowych przez osoby poszkodowane w różnego zdarzeniach losowych. W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu zakupiła fantomy treningowe w ilości 3 szt. (dziecko, niemowlę i dorosły) wraz z defibrylatorem AED treningowym. OSP Powidz zorganizowała na terenie Ośrodka… Czytaj więcej Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !

Zakończył się projekt „I my potrafimy !!”

Zakończył się projekt „I my potrafimy !!”

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo zakończyło projekt pod nazwą „I my potrafimy!!”. Projekt został stworzony, aby umożliwić podopiecznym odkrywanie w sobie talentów artystycznych, a także rozbudzanie ich zainteresowań oraz aby zwiększyć aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i dorośli poznawali różne formy twórczości. W programie znalazły się zajęcia z zakresu… Czytaj więcej Zakończył się projekt „I my potrafimy !!”

Granty rozdane – umowy podpisane !

Granty rozdane – umowy podpisane !

Nastąpiło uroczyste podpisanie umów grantowych ! W dniu 19 lipca 2018 r. pięć organizacji, którym udało się otrzymać dotację w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2018 podpisało umowy grantowe na realizację zadań polegających na pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo – nazwa projektu:… Czytaj więcej Granty rozdane – umowy podpisane !

Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

W dniu 16 lipca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2018. Ocenie podlegało 12 wniosków, z pośród których 5 otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  15 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy! LISTA RANKINGOWA… Czytaj więcej Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

OSTATNIE MIEJSCA W SZKOLE EDUKACJI – Ostatnie zgłoszenia przyjmowane będą 12 sierpnia. Zostały już ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW, na bezpłatne studia podyplomowe, które przygotowują do zawodu nauczyciela języka polskiego oraz matematyki. Skorzystać z nich mogą absolwenci filologii polskiej, matematyki i kierunków pokrewnych dla matematyki, a także… Czytaj więcej Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”

Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”

W dniu 21.05.2018 r. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw lokalnych. Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”… Czytaj więcej Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”