Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Działaj lokalnie

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

„Planowanie projektu FIO” – pod taką nazwą w dniu 27 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie w biurze Stowarzyszenia, które było prowadzone przez Pana Artura Rajkowskiego oraz Panią Paulinę Kremer – członków Zarządu Fundacji Pokolenia. Podczas szkolenia zostały omówione wytyczne do Programu FIO, priorytety i obszar działania; wymogi formalne i… Czytaj więcej Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Granty rozdane – umowy podpisane !

Granty rozdane – umowy podpisane !

Nastąpiło uroczyste podpisanie umów grantowych ! W dniu 19 lipca 2018 r. pięć organizacji, którym udało się otrzymać dotację w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2018 podpisało umowy grantowe na realizację zadań polegających na pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo – nazwa projektu:… Czytaj więcej Granty rozdane – umowy podpisane !

Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

W dniu 16 lipca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2018. Ocenie podlegało 12 wniosków, z pośród których 5 otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  15 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy! LISTA RANKINGOWA… Czytaj więcej Grantobiorcy w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” wybrani !

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

OSTATNIE MIEJSCA W SZKOLE EDUKACJI – Ostatnie zgłoszenia przyjmowane będą 12 sierpnia. Zostały już ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW, na bezpłatne studia podyplomowe, które przygotowują do zawodu nauczyciela języka polskiego oraz matematyki. Skorzystać z nich mogą absolwenci filologii polskiej, matematyki i kierunków pokrewnych dla matematyki, a także… Czytaj więcej Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW !

Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”

Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”

W dniu 21.05.2018 r. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw lokalnych. Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”… Czytaj więcej Odbyło się pierwsze szkolenie dla potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”