Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Działaj lokalnie

Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

W dniu 17 czerwca 2019 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie, w którym wzięły udział organizację realizujące program Działaj Lokalnie. Podczas szkolenia, koordynator programu – Anita Kubicka, omówiła szczegółowo umowę oraz przekazała niezbędne informację na temat realizacji. Odpowiedziała na nurtujące pytania grantobiorców po czym poinformowała, że na każdym etapie… Czytaj więcej Szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowę w ramach Programu Działaj Lokalnie

Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Organizacje, które złożyły wnioski w ramach Programu Działaj Lokalnie, i które zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową , w dniu 17 czerwca 2019 r. podpisały umowę na realizację swoich pomysłów. W ramach konkursu, można było wnioskować o dofinansowanie w kwocie do 3 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców… Czytaj więcej Umowy na realizację inicjatyw w ramach programu Działaj Lokalnie zostały podpisane

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

W dniach 7 oraz 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyły się posiedzenia Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. Komisja, spośród 12 złożonych wniosków, wyłoniła 7, które otrzymają dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji to 16 821,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!… Czytaj więcej Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Nabór w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019 został zakończony ! Cieszymy się z dużego zainteresowania ! 🙂 Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 35 282,18 zł. Suma przewidziana na granty to 16 000,00 zł. Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej a następnie skierowane będą do oceny  merytorycznej. W celu wyłonienia najciekawszych… Czytaj więcej Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Klauzula informacyjna ODL dla Programu „Działaj Lokalnie”

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” dla programu „Działaj Lokalnie” Informacje dotyczące ochrony danych osobowych W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie… Czytaj więcej Klauzula informacyjna ODL dla Programu „Działaj Lokalnie”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

„Planowanie projektu FIO” – pod taką nazwą w dniu 27 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie w biurze Stowarzyszenia, które było prowadzone przez Pana Artura Rajkowskiego oraz Panią Paulinę Kremer – członków Zarządu Fundacji Pokolenia. Podczas szkolenia zostały omówione wytyczne do Programu FIO, priorytety i obszar działania; wymogi formalne i… Czytaj więcej Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !

Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !

Celem projektu pt. „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” było upowszechnianie prawidłowych zachowań i nabycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty czynności życiowych przez osoby poszkodowane w różnego zdarzeniach losowych. W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu zakupiła fantomy treningowe w ilości 3 szt. (dziecko, niemowlę i dorosły) wraz z defibrylatorem AED treningowym. OSP Powidz zorganizowała na terenie Ośrodka… Czytaj więcej Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” zakończony !