Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 11/2018 Drogi

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru o przyznanie pomocy Nr 11/2018

Rejestr złożonych wniosków zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe”. Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaplanowano na dzień 10.04.2018 r.

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 11/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków