Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nabór Nr 11/2018 Drogi

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru o przyznanie pomocy Nr 11/2018

Rejestr złożonych wniosków zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe”. Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaplanowano na dzień 10.04.2018 r.

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.… Czytaj więcej Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 11/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,… Czytaj więcej Rozwój infrastruktury drogowej – nabór wniosków