Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

O programie

„Działaj Lokalnie” to program grantowy realizowany przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, które pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Program „Działaj Lokalnie” wspiera poprzez małe dotacje ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić działania na obszarze Stowarzyszenia tj.: gminy Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo, Zagórów.

 

Więcej informacji: www.dzialajlokalnie.pl