Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

OBYWATEL I PRAWO

Realizowany w latach 2002-2014 program wspierał działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społecznych i bezpłatnych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W jego ramach opracowane zostały rekomendacje dotyczące systemowych rozwiązań zwiększających dostęp obywateli do pomocy i informacji prawnej, powstała również Platforma Organizacji Poradniczych, której zadaniem jest integracja środowiska, samodoskonalenie, a także rzecznictwo i kontakt z ekspertami umożliwiający dyskusję na wybrane zagadnienia. Dorobek programu prezentuje portal www.obywateliprawo.pl, który stanowi również zasób wiedzy i wymiany informacji w tematyce poradnictwa.

Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych

obywateliprawo.pl