Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu – „Z Babcinej Kuchni”

Cel projektu

Aktywizacja wszystkich członków Koła i społeczeństwa sołectwa. Spotkania stanowiły dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. Warszaty kulinarne stanowiły antidotum na nudę. W trakcie spotkań kobiety dzieliły się się swoimi pomysłami, zawierały przyjaźnie i zarażały się nawzajem swoimi pasjami. Dzięki warsztatom, zajęciom i wymianie poglądów członkinie nabyły nowe umiejętności i wiedzę.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Została przeprowadzona rekrutacja dzięki której wyłoniono uczestników warsztatów w liczbie 30 osób. Przed przystąpieniem do warsztatów zorganizowano spotkanie integracyjne na którym wymieniono się pomysłami i przepisami. Pierwszym warsztatem kulinarnym nawiązującym do kuchni naszych babć było kiszenie kapusty i ogórków oraz wytapianie smalcu. W czasie drugiego warsztatu przygotowano bigos staropolski według przepisów naszych seniorek. Ostatni warsztat polegał na wypieku ciasta drożdżowego wraz z piernikami. Projekt został zakończony na spotkaniu podsumowującym.

Odbiorcy projektu:

Udało się zaktywizować prawie wszystkich członków koła i lokalne społeczeństwo do udziału w projekcie. Panie i Panowie z chęcią uczestniczyli w warsztatach. Zaplanowana grupa 30 osób mająca uczestniczyć w warsztatach brała w nich aktywny udział, nawet w liczbie większej niż zakładana.

Rezultaty projektu

Korzyści z realizacji projektu to działanie, aktywność która pozwoliła zrealizować się członkiniom Koła. Źródłem inspiracji w przeprowadzonym projekcie był dorobek ich babć, którym zaraziły młode pokolenie w sołectwie Ratyń.

 

Fotorelacja – warsztaty dotyczące kiszenia kapusty, ogórków i robienia smalcu