Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 zakończony

Nabór w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019 został zakończony !

Cieszymy się z dużego zainteresowania ! 🙂

Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 35 282,18 zł.

Suma przewidziana na granty to 16 000,00 zł.

Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej a następnie skierowane będą do oceny  merytorycznej.
W celu wyłonienia najciekawszych projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2019 Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej odbędzie się 7 czerwca 2019 r.