Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W dniu 4 kwietnia 2018 r. odbyło się szkolenie dla Członków Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, którego tematem były Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Po przywitaniu zebranych przez Panią Prezes Anitę Kubicką, nastąpiła część merytoryczna, przygotowana przez Panią Wiceprezes Iwonę Suszkę. Członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z aktualnymi zasadami wypełniania wniosku o przyznanie o pomocy, biznesplanu oraz wniosku o płatność. Podczas szkolenia przypomniano uczestnikom zasady oceny i wyboru projektów, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Fotorelacja