Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W związku z zakończonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy Nr 10/2018 oraz 11/2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w  dniu 10 kwietnia 2018 r. w biurze LGD odbyło się Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Fotorelacja