Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Usługi doradcze świadczone są w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.

Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów. Nie świadczą również doradztwa biznesowego.

Działanie stanowi realizację Planu Komunikacji stanowiącego integralną część LSR 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Zasady korzystania z doradztwa biura LGD

 1. Biuro LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07.00 do 15.30, w piątki od 7:00 do 13:00.
 2. Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” znajduje się  w Słupcy, ul. Plac Szkolny 16a.
 3. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2016 – 2023 w godzinach pracy biura w formie rozmowy bezpośredniej lub rozmowy telefonicznej.
 4. Doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 10 minut.
 5. Rzeczywiste doradztwo w zakresie przygotowania wniosku prowadzone jest w formie rozmowy bezpośredniej w biurze LGD po uprzednim umówieniu terminu.
  Oznacza to, że tylko skorzystanie z doradztwa w formie rozmowy bezpośredniej w biurze LGD na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na operację zgodną z zakresem tematycznym aktualnie ogłoszonego naboru wniosków  umożliwia uzyskanie punktów w ramach oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
 6. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych identyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD.
 7. Odmowa podania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji świadczonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.
 8. Prowadzenie ewidencji świadczonego doradztwa jest obowiązkiem LGD wynikającym z umów zawartych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
 9. Doradztwo nie obejmuje podpowiadania pomysłów na projekty realizujące LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
 10. Doradztwo indywidualne w ramach ogłoszonych naborów Nr 13/2020, Nr 14/2020 oraz Nr 8/2020/G, zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia udzielane będzie do dnia 15 października 2020 r.
 11. Bezpłatne doradztwo świadczą następujący pracownicy biura LGD: Iwona Suszka, Natalia Sobolewska, Anita Kubicka.

Poniżej przypominamy o zasadach bezpieczeństwa panujących w biurze.