Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wizytacja u Grantobiorców w trakcie realizacji zadań

Wizytacja u Grantobiorców w trakcie realizacji zadań

Wizytacja u Grantobiorców w trakcie realizacji zadań

Pracownicy biura wybrali się do Grantobiorców, którzy podpisali umowę na realizację zadań grantowych w celu sprawdzenia postępu prac.

Wizytacja odbyła się 17 maja 2018 r. i została przeprowadzona w miejscu realizacji zadań następujących Grantobiorców:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowym – zadanie pt. „Remont Wiejskiego Domu Kultury w m. Bukowe”
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciążeniu – zadanie pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez instalację c.o. w świetlicy wiejskiej”
  3. Stowarzyszenie „Rozwoju Sołectwa Dziedzice” – zadanie pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Dziedzic poprzez posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej”
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbczynie – zadanie pt. ,,Ciepło łączy Nas” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie

U każdego z Grantobiorców pracę przebiegają prawidłowo i zgodnie z harmonogramem.

FOTORELACJA