Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkanie konsultacyjne

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkanie konsultacyjne

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju – spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m.Słupca, Powidz.na spotkanie konsultacyjne które poświęcone zostanie wypracowaniu celów ogólnych oraz szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.

*Informujemy o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb związanych z uczestnictwem w spotkaniach.