Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

W dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie dla Członków Rady oraz Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, którego tematem były „Przedsięwzięcia wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko”.

W pierwszej kolejności Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia przywitała wszystkich zebranych, po czym Pan Adam Michalczyk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z programem rozpoczął szkolenie.

Omówione zostały działy związane z następującymi zagadnieniami:

– instytucje ocen oddziaływania na środowisko w prawie unijnym;

– instytucje ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim;

– praktyczne problemy w stosowaniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się na co zwracać uwagę przy ocenie wniosków, przy których działaniach wnioskodawcy powinni złożyć wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego organu oraz poznać podstawy prawne dla w/w zagadnień.

FOTORELACJA