Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

X Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W związku z zakończonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w  dniu 6 grudnia 2017 r. w biurze LGD odbyło się Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Protokół z Posiedzenia Członków Rady wraz z listami operacji został zamieszczony odpowiednio w:

FOTORELACJA