Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie – monitoring i ewaluacja

Szkolenie – monitoring i ewaluacja

Szkolenie – monitoring i ewaluacja

W piątek, 14 grudnia 2018 r. w Pałacu Władysława Reymonta w Kołaczkowie odbyło się szkolenie pt. „Synchronizacja procedur i narzędzi monitoringu oraz badań ankietowych na potrzeby ewaluacji w oparciu o platformę OMIKRON.

Szkolenie poprowadził Pan Mariusz Wachowicz, twórca aplikacji elektronicznej OMIKRON.

Głównym celem szkolenia było uzgodnienie wspólnej formy prowadzenia monitoringu oraz określenie narzędzi badań społecznych niezbędnych do gromadzenia danych na potrzeby ewaluacji.