Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Słupca, Strzałkowo, Powidz, Lądek, Zagórów, Ostrowite oraz gminy miejskiej Słupca – z prośbą o wyrażenie opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, do której link znajduje się poniżej [ankieta dostępna jest również w wersji PDF].

Link do ankiety

ANKIETA PDF

Dane, które zostaną zebrane na podstawie otrzymanych ankiet, pozwolą nam uzyskać opinie społeczności lokalnej, mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, o użyteczności naszych działań i umożliwią nam dostosowanie wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa potrzeb.