Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz www.dprow.umww.pl w zakładce „baza umów o przyznaniu pomocy”.