Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Uaktualniono Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.  

Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Ww. formularz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz www.dprow.umww.pl