Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Film z wręczenia nagród – „Smaki Regionu GAR edycja I”.

Film z wręczenia nagród – „Smaki Regionu GAR edycja I”.

Film z wręczenia nagród – „Smaki Regionu GAR edycja I”.

Przed Państwem film z uroczystego rozstrzygnięcia i wręczenia nagród uczestnikom konkursu kulinarnego pt. „Smaki Regionu GAR edycja I” w ramach projektu współpracy pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu” , poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W filmiku można zobaczyć niepublikowane kadry z nagrań z uczestnikami.
Jako organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i zaangażowanie.