Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Mieszkańcy powiatu słupeckiego, Wasz głos ma moc!

Mieszkańcy powiatu słupeckiego, Wasz głos ma moc!

Mieszkańcy powiatu słupeckiego, Wasz głos ma moc!

Poprzyjcie, proszę nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

Ministerstwo Rolnictw w nowym okresie programowania planuje przekazać na działania LEADER znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas. Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale”Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” planuje się przekazanie na działanie LEADER tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym. Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

Jako zespół LGD staramy się maksymalnie angażować w naszą pracę. Dbamy o to, aby biuro było przyjazne dla członków i pomocne dla beneficjentów. Uważamy, że Leader to świetna inicjatywa, pozwalająca na nawiązywanie relacji na wielu płaszczyznach zawodowych i społecznych, tworząca sieć kontaktów, finansująca korzystne dla społeczności inicjatywy. Dzisiaj my zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Trwają właśnie konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. To dokument, który określa m.in. warunki udzielenia wsparcia w nowym okresie programowania i podział budżetu. Z przedstawionej propozycji wynika, iż rząd nie planuje wsparcia rozwoju obszarów wiejskich poza rolnictwem. Wyklucza się wsparcie działalności gospodarczej pozarolniczej i samorządów gmin. Wyjątkiem jest program Leader, któremu jednak przeznacza się minimalny budżet, znacznie mniejszy od tego z lat 2014-2020, zwiększając jednocześnie zakres zadań. Prosimy o wsparcie naszych działań, aby zwiększyć planowany budżet dla Leadera. Skorzystają na tym wszyscy. Poniżej link z którego można bezpośrednio wysłać petycję w tej sprawie http://chng.it/gpTBd7SjKf oraz link do pisma do Ministra Rolnictwa, który można wysłać tradycyjną pocztą na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Polityki Rolnej ul. Wspólna 30. 00-930 Warszawa. Pismo do Ministra Rolnictwa

Możesz również zabrać głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr?fbclid=IwAR07K4ii0m0u1trjsZkSznir9VdiyDn9roAkXMGF0sbP5rRH0NKQQCjzRzs

W razie czego służymy pomocą!

Prosimy o jakiekolwiek działanie najpóźniej do 15 lutego br.