Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura S-UN

W dniu 24 lutego 2017 r. w Pizzerii „Cameleon” w Słupcy odbyło się szkolenie dla 15 Członków Rady oraz Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

W pierwszej kolejności Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia przywitała wszystkich zebranych, po czym Pani Iwona Suszka – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła plan działania na rok 2017 – m.in. wskazała przybliżone daty planowanych naborów, tj. konkursów na powierzenie grantów oraz konkursów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Nastąpiła przerwa obiadowa, po której w dalszej części szkolenia uczestnicy poznali zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” .

Na koniec, Pani Iwona Suszka podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i przypomniała, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy tj. na „Podejmowanie działalności gospodarczej”, po którym odbędzie się kolejne szkolenie oraz ocena wniosków.

FOTORELACJA