Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

Szkolenie pt. „Planowanie projektu FIO”

„Planowanie projektu FIO” – pod taką nazwą w dniu 27 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie w biurze Stowarzyszenia, które było prowadzone przez Pana Artura Rajkowskiego oraz Panią Paulinę Kremer – członków Zarządu Fundacji Pokolenia.

Podczas szkolenia zostały omówione wytyczne do Programu FIO, priorytety i obszar działania; wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny oraz diagnoza, analiza potrzeb, formułowanie celów i rezultatów, budowanie harmonogramów i kosztorysów, zaangażowanie zasobów osobowych, finansowych i rzeczowych do realizacji działań.

Szkolenie dofinansowane było w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fotorelacja