Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

Szkolenie dla przyszłych Grantobiorców

W dniu 30 maja 2017  r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G, Nr 2/2017/G oraz Nr 3/2017/G, w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na wstępie Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Iwona Suszka, przedstawiła zebranym: kto może ubiegać się o dofinansowanie,  w jakim terminie trwają nabory, na jakie przedsięwzięcia można składać wniosek, jak wygląda proces oraz czas realizacji projektów grantowych.

W kolejnym punkcie przeanalizowane zostały kryteria wyboru Grantobiorców jak i  zgodność z lokalnymi kryteriami.

W ostatniej części szkolenia omówiony został sposób logowania się do generatora wniosków, wniosek wraz z załącznikami.  Podkreślone zostały najważniejsze punkty i dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku.

Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia  zostali poinformowani o możliwości skorzystania z doradztwa przed złożeniem wniosku.

FOTORELACJA