Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

Szkolenie dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą

W dniu 16 października 2020 r. w sali OSP w Piotrowicach odbyło się szkolenie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 13/2020, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1. LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.

Szkolenie dla uczestników przeprowadziła Pani Iwona Suszka – kierownik biura. Na początku przypomniała uczestnikom w jakim terminie trwa nabór wniosków oraz jak wygląda cały proces i czas realizacji operacji.

Głównym elementem szkolenia był wniosek, który został bardzo skrupulatnie omówiony. Zostały przypomniane cele ogólne oraz cele szczegółowe LSR oraz wskaźniki, które trzeba osiągnąć realizując operacje. W czasie szkolenia został również omówiony biznesplan. Zainteresowani zadawali pytania, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o możliwości skorzystania z doradztwa indywidualnego przed złożeniem wniosku, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.