Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Rozstrzygniecie konkursu „Dobroczyńca Nadziei” 2023

Rozstrzygniecie konkursu „Dobroczyńca Nadziei” 2023

Rozstrzygniecie konkursu „Dobroczyńca Nadziei” 2023

„..Ludzie z Twojej planety hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i nie znajdują w nich tego, czego szukają… A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży…”

Podczas Gali Podsumowującej Program Działaj Lokalnie w dniu 26.01.2024 r. ogłoszono wyniki konkursu „Dobroczyńca Nadziei” 2023.

Konkurs ten był dedykowany wszystkim niezwykłym osobom, które pracują w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego i codziennie dają z siebie wszystko, aby przyczyniać się do dobra wspólnego.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe w terminie wpłynęło osiem poprawnie wypełnionych zgłoszeń, na ich podstawie dokonano oceny kandydatów zgłoszonych do tytułu Dobroczyńca Nadziei 2023. Wybór był niezwykle trudny, ponieważ wszyscy zgłoszeni kandydaci działają na rzecz społeczności lokalnych i mają szereg ważnych i znaczących dokonań na rzecz lojalnej społeczności, czynią wiele dobra niosąc pomoc zupełnie bezinteresownie, poświęcając swój czas, angażując się niestrudzenie przez wiele lat.

Zgłoszone do konkursu osoby:

 1. Pani Daniela Rutkowska (gmina Słupca)
 2. Pani Ewa Chlebowska (gmina Zagórów)
 3. Pani Barbara Gulczyńska (gmina Strzałkowo)
 4. Pani Ewelina Kubsik- Skonieczna (gmina Słupca)
 5. Pani Gabriela Szeszycka (gmina Witkowo)
 6. Pani Katarzyna Wojewoda (gmina Lądek)
 7. Pan Robert Czechorowski (gmina Powidz)
 8. Pan Marcin Urycki (gmina Zagórów)

Komisja jednogłośnie postanowiła nadać tytuł „Dobroczyńcy Nadziei” 2023 Pani Danieli Rutkowskiej mieszkance sołectwa Gółkowo-Borki.

Kilka słów o Pani Danieli…

Pani Daniela to osoba obdarzona wieloma talentami i pasjami. Od wielu lat cieszy się uznaniem jako lokalna liderka, aktywistka i społeczniczka, będąc jednocześnie inicjatorką licznych projektów i inicjatyw realizowanych w KGW i OSP Gółkowo.

Aktywność Pani Danieli nie ogranicza się jedynie do lokalnej społeczności. Jest zaangażowana jako członkini wielu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Słupca. Przez 12 lat pełniła funkcję księgowej w Stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta w Słupcy. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Gółkowie sprawowała funkcję skarbnika. W latach 1998-2018 aktywnie uczestniczyła w pracy Rady Gminy Słupca, a także pełniła rolę Przewodniczącej Rady w jednej z kadencji. Dodatkowo, jest aktywnym członkiem Klubu Seniora i KGW w Gółkowie.

Nieustannie przemierzając setki kilometrów na swoim rowerze, Pani Daniela Rutkowska od lat angażuje się w poszukiwanie ludzi i środków finansowych na rzecz społecznej aktywności wsi Borki-Gółkowo. Aktywnie pozyskuje i rozlicza dotacje, wspierając Koło Gospodyń Wiejskich. W trakcie wieloletniej, poświęconej społecznej i altruistycznej działalności, wprowadziła do życia szereg projektów i inicjatyw. Była główną inicjatorką oraz pomysłodawczynią wielu przedsięwzięć, takich jak:

 • Organizacja kursu tańca dla seniorów w Gółkowie.
 • Inicjowanie badań profilaktycznych dla kobiet z KGW, obejmujących m.in. badania markerów nowotworowych.
 • Tworzenie sekcji Nordic Walking w celu propagowania zdrowego stylu życia.
 • Realizacja wielu warsztatów z zakresu ziołolecznictwa.
 • Współorganizacja szkoleń z samoobrony oraz organizowanie licznych wycieczek krajoznawczych i pobytów w termach w Uniejowie i Poznaniu.

Pani Daniela jest prekursorką warsztatów rękodzieła florystycznego i ozdób świątecznych dla pań z Klubu Seniora i KGW, a także dla mieszkanek i mieszkańców sołectwa. Jako aktywistka współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami, takimi jak:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 • Starostwo Powiatowe w Słupcy.
 • Urząd Miasta w Słupcy.
 • Urząd Gminy w Słupcy.
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy.
 • Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.
 • Stowarzyszenie Brata Alberta w Słupcy.
 • Bank Spółdzielczy w Słupcy.
 • Firma Konspol.
 • Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Pani Daniela Rutkowska to niezmordowana wolontariuszka, która bezinteresownie angażuje się w przygotowania licznych imprez i wydarzeń w sołectwie. Zawsze gotowa do działania i udzielania pomocy, zaraża mieszkańców swoim entuzjazmem i optymizmem. Jej silna i przywódcza osobowość wielokrotnie okazywała się atutem w różnych sytuacjach. Bez jej wiedzy, determinacji i zaangażowania wiele wspaniałych imprez i projektów nie doszłoby do skutku.

Pani Daniela to osoba, która zawsze kieruje swoje myśli ku innym, jest wrażliwa na cudzą krzywdę i zawsze znajdzie czas, by wysłuchać i udzielić pomocy.

Dziękujemy Pani Danielo za nieoceniony wkład w naszą społeczność!

 

FOTORELACJA