Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Numeracja naboru wniosków

Numeracja naboru wniosków

W związku z otrzymaną informacją [pismo nr UM15-6933-UM1510025/15, znak sprawy DOW.52.80.2015 z dnia 03.02.2017r.] informujemy, iż  Samorząd Województwa naborom wniosków z zakresu Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej (przeprowadzonych w dniach 10.10.2016r. – 31.10.2016r.) złożonym do UMWW 25.11.2016r. nadał numery 1/2016, 2/2016 oraz 3/2016, tj.:

1/2016 nabór wniosków z zakresu tematycznego przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”;

2/2016 nabór wniosków z zakresu tematycznego przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”;

3/2016 nabór wniosków z zakresu tematycznego przedsięwzięcia 1 LST tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”.