Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nowe laptopy dla Stowarzyszenia

Nowe laptopy dla Stowarzyszenia

Nowe laptopy dla Stowarzyszenia

Jest nam niezmierni miło poinformować Państwa, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 000,00 zł z Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – jest to wsparcie organizacji pozarządowych, które znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, a także dofinansowanie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom kryzysu spowodowanego pandemią. Program wspiera działania realizowane w latach 2020-2021.

Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, torby oraz bezprzewodowe myszki, które
w dobie pandemii możemy wykorzystywać do pracy zdalnej oraz realizacji naszych działań w sieci.

Foto.