Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2024/OW, 2/2024/OW, 3/2024/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2024/OW, 2/2024/OW, 3/2024/OW  – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2024/OW, 2/2024/OW, 3/2024/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 22 stycznia 2024 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2024/OW, 2/2024/OW, 3/2024/OW z zakresu tematycznego „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” – przedsięwzięcie 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22 lutego 2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej [nr 1/2024/OW, 2/2024/OW, 3/2024/OW].

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” przekaże  do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.