Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych

GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych

GENERATORY WNIOSKÓW do projektów grantowych

Nabór Nr 4/2019/G – 1.2 LSR tj.: Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN – GENERATOR WNIOSKU

 

Nabór Nr 5/2019/G – 3.1 LSR tj.: Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru – GENERATOR WNIOSKU

 

Nabór Nr 6/2019/G – 3.2 LSR tj.: Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru – GENERATOR WNIOSKU

 

Nabór Nr 7/2019/G – 3.3 LSR tj.: Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru – GENERATOR WNIOSKU

 

Instrukcja rejestracji w Generatorze wniosków