Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zostaliśmy Klasycznym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!

Zostaliśmy Klasycznym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!

Zostaliśmy Klasycznym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość‼️ Po wysoko ocenionej przez komisję dokonującą wyboru nowych klasycznych Ośrodków Działaj Lokalnie zostaliśmy włączeni do tego grona i staliśmy się jako trzeci w Województwie Wielkopolskim klasycznym Ośrodkiem Działaj Lokalnie 😀🥰

Teraz będziemy mogli organizować Konkursy Grantowe w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i nasz ODL z grantami do 6.000 zł ‼️ na działania od 3 do 6 miesięcy (dotychczas można było otrzymać granty do 3.000 zł). 💰💰

Jest nam niezmiernie miło, ponieważ kilkanaście nieformalnych grup i stowarzyszeń, a także setki wolontariuszy zyskają nowe doświadczenie w realizowaniu projektów i ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację społecznych inicjatyw. 💪🥰
Dziesiątki, a może setki, osób biernych do tej pory i zagrożonych społecznym wykluczeniem wyzwolą w sobie energię do działania na rzecz poprawy swojego otoczenia i własnej sytuacji! 👍💪

#wyzwólspołecznąenergię #klasycznyośrodek #społeczność #dobrowspólne #ODL #SUN
👉 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
👉 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce