Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zmieniono lokalne kryteria wyboru operacji do finansowania !