Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

Zapraszamy na szkolenie !

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r.

Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach:

  • Naboru Nr 5/2017 – 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”
  • Naboru Nr 6/2017 – 3. LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe”
  • Naboru Nr 7/2017 – 3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego”

zapraszamy na szkolenie w zakresie zasad przyznawania pomocy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentów.

Termin: 23 października 2017 r., godz. 10:00

Miejsce szkolenia: Słupca, ul. Plac Szkolny 16a,

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” [I piętro nad marketem „Biedronka”]

Wszyscy uczestniczy otrzymają zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Uwaga ! Zapisy tylko telefonicznie do 20 października 2017 r., 

pod numerem +48 512 962 200,

liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!